You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

MAGNUSTROPIN 50 I.U - Magnus Pharmaceuticals

3,000.00Kč

Popis:
je paradoxem, že tento jednoznačně nejdražší prostředek patří i k nejdiskutovanějším farmaceutickým výrobkům, pomocí kterých si sportovci nedovoleně zvyšují svou výkonnost. Obecně se připouští, že růstové hormony jsou masově zneužívány v téměř každém sportovním odvětví vzhledem k jejich absolutní nedetekovateľnosť při dopingových kontrolách. Samozřejmě, že způsob zneužití závisí od sportovního odvětví a také efektu, který chce dopingový zneužívač pomocí STH dosáhnout. Jednoznačně však můžeme říci, že mezi kulturisty má velkou popularitu jako v objemové přípravě, tak v přípravě na soutěže. Existují zastánci i odpůrci tohoto prostředku - jedni tvrdí, že představuje náhradu anabolicko-androgenních steroidů všude tam, kde jsou požadavky na velkou a silnou svalovou hmotu, druzí podporují myšlenku absolutní neúčinnosti v procesech zvyšování sportovní výkonnosti.

Co je růstový hormon?
Je to hormon-polypeptid složený ze 191 aminokyselin. Produkovaný je hypofýzou - po tréninku, stresu, při nízké hladině cukru, ale i během spánku. Samotný STH nemá přímé působení, ale stimuluje játra k produkci a vylučování inzulínu podobných růstových faktorů a Somatomedin, které vyvolávají potřebné změny v organismu. Játra má však ohraničenou možnost produkovat tyto substance, proto i jejich účinek je ohraničen. Do poloviny 80. let se STH získával velmi náročnou a nákladnou extrakcí z hypofýz mrtvol, později se začal vyrábět biotechnologickou syntézou Escherochia coli - kmen K12, transformací z buněk savců - myši (buněčná linie C 127), biosyntetické za využití rekombinantní DNA technologie. Od zjištění, že aplikace STH produkovaného z lidského materiálu může vyústit do vzniku Creutzfeld-Jakobsonovu syndromu (projevujícího se po mnohaleté inkubační době) se v terapeutické praxi využívají převážně synteticky produkované prostředky.
Zneužívání STH prostředků se opírá o několik tvrzení, které bývají potvrzovány a vzápětí popírány. Jedním z nich je silný anabolický efekt projevující se ve vystupňované syntéze bílkovin, výsledkem čehož bývá výrazná svalová hypertrofie (zvětšení svalové bunkv) a svalová hyperplazmia (zvýšení počtu svalových buněk) nedosažitelná zneužíváním anabolicko-androgenních steroidů. Kromě toho se zdůrazňuje jeho schopnost výrazně redukovat velikost tukové tkáně a aplikace STH se údajně projevuje i v zpevnění šlach, úponů, chrupavek a kostí, což oceňují především ti dopingoví konzumenti, kteří společně s ním zneužívají i anabolicko-androgenní steroidy vyvolávající prudký nárůst síly. V takovém případě existuje prý jen velmi malá pravděpodobnost zranění i při používání extrémních tréninkových zátěží. Existuje však několik prohlášení dopingových konzumentů (kteří se přiznali k zneužívání STH), jejichž rezonuje zejména hluboké zklamání z aplikace tohoto velmi drahého prostředku. Jejich neúspěchy bývají bagatelizovány a nejčastěji zdůvodňováno krátkodobou nebo nízkými dávkami aplikací, samostatnou aplikací STH (z publikovaných informací týkajících se STH jednoznačně vyplývá, že jeho efekty jsou údajně podstatně výraznější v kombinaci s anabolicko-androgenními steroidy, ale i inzulínem, hormonem štítné žlázy L-T3 a silně antikatabolicky působícími prostředky - např. clenbuterol hydrochloride), připadne aplikací padělku STH. Ti, kteří nedají na STH dopustit, ve svých výpovědích potvrzují jednu zajímavou skutečnost - na rozdíl od anabolicko-androgenních steroidů, při zneužívání STH po jeho vysazení nedochází k téměř žádnému poklesu síly, ani k úbytku svalové hmoty. Tuto "zkušenost" nepřímo potvrzuje jedna ze studií věnovaných STH, z níž vyplývá, že při aplikaci STH došlo k nárůstu počtu svalových buněk. Ani zneužívání STH nemusí být bez vedlejších účinků. Je pravdou, že při jeho aplikaci to není zvýšená hladina estrogenů, gynekomostia, redukování endogenní produkce testosteronů, akné, vypadávání vlasů, zvýšená retence soli, vody atd. Hlavním nebezpečím je možná hyperglykémie a výrazné snížení funkce štítné žlázy, zvětšení srdce a vnitřních orgánů, akromegalie a gigantismus, ale to pouze v případě, že u dopingového konzumenta ještě nebyly uzavřeny růstové chrupavky kostí. V poslední době se však objevují informace i o tom, že v případě dlouhodobého masivního podávání STH existuje i možnost iniciace leukémie. Navíc třeba si uvědomit, že nikdo z dopingových konzumentů nezneužívá STH osamoceně, ale zpravidla v kombinaci s jinými farmaceutickými prostředky. Tehdy se rizika z vedlejších účinků mohou výrazně znásobovat a je skutečně těžké říci, co všechno na takových sportovců čeká.


Zneužívané dávky:
z dostupných materiálů vyplývá, že velikost zneužívaných dávek a doba aplikace je velmi různorodá, většinou však limitována - financemi. A dopingoví hříšníci to vědí velmi dobře. Kdo je jejich ochoten obětovat ve velkém množství, zneužívá STH dlouhodobě a v relativně vysokých dávkách, kdo jich má méně, většinou si tuto možnost odloží až na období krátce před soutěžemi, kdy STH má udržet velikost svalové hmoty po vysazení anabolicko-androgenních steroidů. Dopingoví konzumenti, kteří připouštějí, že v přípravě na soutěže zneužívali STH, se však shodují hned v několika bodech:

- příznivé efekty z aplikace STH jsou podmíněny velikostí dávky (poloviční pokusy jsou předem odsouzeny k neúspěchu)
- výsledky z aplikace jsou lepší, pokud se celodenní množství neaplikuje najednou, ale v několika dílčích dávkách
- doba, během které se aplikuje STH, neklesá pod 6 týdnů (jeho účinek neklesá ani po dlouhodobém účinku, přičemž i po několikaměsíční aplikaci k vyvolání požadovaného efektu postačuje stejná dávka, jako na začátku aplikace).
Pokud byste hledali odpověď na denní dávku, tak v přístupných materiálech za reálné minimum se považuje denní aplikace 4-8 m.j. STH

Napsat recenzi

Prosím přihlásit se nebo Registrovat přezkoumat

Související produkty